Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem
Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka


Polityka prywatności

Przetwarzanie Danych Osobowych RODO

1.            Administratorem danych osobowych jest firma ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Nowohuckiej 69a KRS: nr 0000114513, nasz numer NIP: 678 002 94 64 i REGON: 003896936. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Poniższe zasady regulują przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową, dokonujących zamówień oraz osób rejestrujących się na sklepie: arka-meble.pl Dotyczy to stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz innych usług i ofert firmy ARKA.

2.            ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp j. działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO). Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać przez e-mail: sklep@arka-meble.pl

3.            Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Klienta, a następnie przesłanych Sprzedawcy za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Klienta może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania, numeru NIP (w przypadku firm zarejestrowanych) oraz adresu IP komputera. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres 6 lat, a potem będą usuwane, o ile dalsze ich przetwarzanie nie wynika z innej podstawy prawnej lub celu ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia roszczenia. Po upływie okresu, kiedy przetwarzanie danych osobowych nie jest już konieczne dla niniejszych celów są one usuwane.

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu:
Podstawowym celem dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to zawarcie umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich brak uniemożliwia zawarcie umowy. A także:

a.            Realizacji przepisów prawa obowiązujących na terenie UE

b.            Utworzenia Konta (Jeżeli klient wyrazi chęci i wypełni odpowiedni formularz rejestracyjny)

c.            Realizacji Zamówienia

d.            Świadczeniu usług drogą elektroniczną

e.            Rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie sklepu internetowego

f.             Działań promocyjnych,  marketingowych, konkursowych, statystycznych i handlowych sprzedawcy w tym:

-  zapis na Newsletter, jeżeli Klient wyrazi chęć na otrzymywanie Newslettera, za pośrednictwem, którego będziemy informować o akcjach promocyjnych, nowościach, ofertach specjalnych,
-  aktywność na portalach społecznościowych dla U
żytkowników korzystających z profilu Sprzedawcy na Facebooku oraz Instagramie, aby  informować Użytkowników o aktywności sklepu, jego promowaniu; odpowiadać na zapytania Użytkowników wysyłanych za pośrednictwem tych portali.

g.           Podane dane osobowe wykorzystywane są również w przypadku wypełnienia obowiązku prawnego jakim jest reklamacja lub zwrot towaru zgodnie z art.6 ust.1 lit. C RODO.

h.           W celu dochodzenia roszczeń lub ochrony naszych praw zgodnie z art. 6 ust.1 lit.f RODO

4.            Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów Sprzedaży przez Sprzedawcę.

 

5.            Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. (a) jest prawny obowiązek Sprzedawcy związany z wykonywaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w tym obowiązek działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w przypadku w którym mowa w ust. 3 lit. (b, c, d, e) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. (f) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

6.            Dane osobowe Klientów mogą być powierzane do przetwarzania, jedynie w celu realizacji Umów Sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jak: firmie hostingowej,  firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy,  firmie prawnej,  firmie kurierskiej,  firmie pośredniczącej w przesyłce kurierskiej,  firmie obsługującej płatności w sklepie internetowym, firmie  do wysyłki maili informujących o bieżącym stanie realizacji zamówienia oraz dla osób, które udzieliły stosownej zgody do wysyłki informacji handlowych.
Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Sprzedawcy, systemy płatności i banki, system komunikacji z klientami, obsługi zwrotów i reklamacji.
 Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

7.  Twój wizerunek może być rejestrowany przez kamery monitoringu, ponieważ niektóre obszary na terenie studia meblowego ARKA, parkingu, magazynów są objęte stałym monitoringiem wizyjnym. Jest to związane z bezpieczeństwem klientów, pracowników, ochroną mienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes. Monitoring nagrywa wyłącznie obraz bez rejestracji dźwięku i nie obejmuje miejsc, które mogłyby naruszać Twoją prywatność.

8. Dane pozyskane z nagrań wizyjnych nie podlegają profilowaniu, ani żadnym działaniom marketingowym. Dostęp do nich posiada jedynie wykwalifikowany pracownik. Czas przechowywania nagrań wynosi …. Dni , chyba, że jest uzasadnione podejrzenie, że doszło do działań związanych z naruszeniem przepisów prawa czy innych incydentów związanych z bezpieczeństwem osób lub mienia. Po tym okresie nagrania są nieodwracalnie usuwane.

9. Każdy na terenie studia meblowego ARKA może zobaczyć  poprzez oznakowanie znakami graficznymi miejsca, które są monitorowane

10.            Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

 

11.            Nie udostępniamy danych osobowych do państw trzecich.

 

12.            Klientom przysługuje prawo do:

a.            Usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu Sprzedawcy, jak i z baz podmiotów, współpracujących ze Sprzedawcą,

b.            Ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedawcę nt. Klientów oraz do utrzymania ich w ustrukturyzowanej formie,

c.            Wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu jako wobec podmiotu dopuszczającemu się naruszeń.

d.            W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

13.   Informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniem danych osobowych

Sprzedawca na swojej stronie (arka-meble.pl) stosuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Sprzedawca przechowuje pliki cookies na komputerze, telefonie lub tablecie Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

a. zapewnienia prawidłowego działania usługi, w tym utrzymania sesji Klienta,

b. marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do wcześniejszych działań Klienta w sklepie, umożliwiających m.in. przedstawienie w sklepie listy produktów, które mogą zainteresować Klienta albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończył,

c. marketingowych polegających na wyświetlaniu Klientowi reklam produktów Sprzedawcy na innych stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych, w dopasowaniu do produktów, które Klient oglądał w sklepie,

d. marketingowym polegającym na wyświetlaniu reklam produktów Sprzedawcy na stronie www zawierającej skrzynkę mailową Kupującego, po tym jak się do niej zaloguje; reklamy będą dopasowane do produktów, które były oglądane w sklepie; ten sposób wyświetlania reklam polega na ich prezentacji na przestrzeni udostępnionej przez dostawcę usługi poczty elektronicznej po tym, jak Klient zaloguje się do swojej skrzynki mailowej; w ramach opisanego działania nie będą wysyłane wiadomości mailowe od Sprzedawcy;

e. statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki Klient korzysta ze sklepu.

W przypadkach opisanych w punktach b-e powyżej może mieć miejsce przetwarzanie danych osobowych Klienta, które Sprzedawca realizuje na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Prawnie uzasadnionym interesem Sprzedającego jest prowadzenie marketingu produktów, które Klient oglądał w sklepie i dopasowanie wyświetlanych reklam do wcześniejszych działań Klienta w sklepie, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Klienta ze sklepu, by optymalizować jego działanie, w tym układ treści wyświetlanych użytkownikom;

Prawa Klienta związane z tym przetwarzaniem zostały przedstawione w punkcie 9. Polityki;

Dane osobowe Klienta, Sprzedawca będzie przechowywał przez czas prowadzenia działań marketingowych albo do momentu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych;

W przypadkach opisanych w punkcie 10 lit. a powyżej pliki cookies stosowane są na podstawie art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Pliki Cookies nie zawierają danych identyfikujących Klienta, na ich podstawie nie można ustalić tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzeń i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Można tak skonfigurować przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na komputerze, telefonie lub tablecie.

Pliki cookies można również usunąć po ich zapisaniu. W tym celu można skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.

W każdej chwili można wyłączyć pliki cookies dla konkretnej witryny lub/i dla wszystkich połączeń z twojej przeglądarki. Możesz to zrobić :

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Edge: Usuwanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Edge - Pomoc techniczna firmy Microsoft

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plików-cookie-i-zarządzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

14.          Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Sklepie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

 

15.          Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych określone w art. 25-30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobą nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Sprzedawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie działania.

 

16.          Do zalogowania się na konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do konta istnieje w Sklepie wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Konta odbywa się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Klienta a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.

 

17.          Sprzedawca wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak:

a. Obecność i działanie robaków internetowych (worm)

b. Oprogramowania typy spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Sprzedawca rekomenduje ich zasięgniecie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

18. W razie wątpliwości związanych z oświadczeniem o ochronie i przetwarzaniem danych prosimy o kontakt z osobą ds. ochrony danych pod adresem arka@arka-meble.pl. Prosimy również o przesłanie wiadomości e-mail w przypadku chęci skorzystania z prawa do informacji lub usunięcia danych zgodnie z art. 15-22 RODO, łącznie z odwołaniem zgody na wykorzystanie danych do celów marketingowych, rezygnacją z subskrypcji newslettera itp.

19. W każdej chwili można żądać sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

20. Aktualność polityki prywatności

Każda aktualizacja w niniejszej polityce prywatności będzie komunikowana na stronie internetowej, a aktualna jej wersja publikowana: https://arka-meble.pl/content/9-polityka-prywatnosci